MÅLGRUPP: Personer från 20 år med psykiskt funktionshinder som har behov av korttidsboende eller längre vistelse, kvarboende eller växelvårdsboende.

VERKSAMHETSINRIKTNING: Vi arbetar för att hjälpa individen att återgå till ett så normalt liv som möjligt ut i samhället eller i kollektivt boende genom att ge trygghet i sin situation, stärka sin integritet samt i möjligaste mån återskapa och upprätthålla ett socialt nätverk.

Individuella vårdplaner (IVP) förs utifrån ett social-medicinskt perspektiv i samverkan med vårdtagaren, hemkommun och anhörig.

All personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt.

Medicinsk kompetens finns genom 3 sjuksköterskor och en konsulterande psykiatrisk läkare.

Det finns tillstånd för 24 boende fördelade på huvudbyggnad med 17 platser, 2 annex med vardera 2 lägenheter samt 2 lägenheter i den nya sysselsättningsenheten.

Vi har tillgång till en rik natur med kroppefjäll inpå knuten, en stor trädgård med möjlighet till odling. Vi har hönor och kaniner, vår huskatt heter Sture. Smilla heter jämthunden som tillsammans med sin ägare arbetar hos oss mån-fred. De boende är med i skötsel och arbete med trädgård och djur.

Till utflykter, resmål och övriga turer har rehabiliteringshemmet tillgång till en minibuss samt en bil.

GEOGRAFI: Högsäters Gruppboende & Rehabiliteringshem ligger i Högsäter som är en del av Färgelanda Kommun. Avstånd till närmaste städer är 4 mil till Vänersborg & Uddevalla, samt 12 mil till Göteborg. Högsäter ligger i det vackra Dalsland med Kroppefjäll alldeles utanför samhället där vandringsleder, fin natur & sjöar finns.