Rehabhem

Rehabhem

Vi arbetar för att hjälpa den som bor hos oss att tillsammans med kommunen hitta former till ett fungerande liv i samhället.

Tillstånd finns för 24 boende

Vi är sertifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015

På boendet arbetar personal dygnet runt

Vi utför Aktivitets och delaktighetsutredningar som grund till biståndsbedömning i hemkommunen

Vi arbetar personcentrerat och erbjuder samtal med steg 1 utbildad personal