Aktivitetsmål

Aktivitetsmål

Möjlighet till aktivitet och träning finns i en enhet på 300 kvm. Vi har två skötare som också är utbildade på jordbruksgymnasium, trädgårdsansvarig har gått kursen hälsoträdgårdar på Alnarp.

Arbetsterapeut finns tillgänglig i verksamheten.

Vi arbetar tillsammans med kommunen och dig som bor här för att uppnå dina målsättningar.

Du är själv delaktig i utformningen av de dagliga rutiner som är grunden till rehabiliteringen.

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljningar och utvärderingar tillsammans med dig som bor här och kommunen.