Vårdinnehåll

Vårdinnehåll

Vi har tillgång till en rik natur med Kroppefjäll inpå knuten här finns möjlighet till odling och så har vi djur i verksamheten. Vi arbetar med att stötta till stärkt integritet samt i möjligaste mån återskapa och upprätthålla ett socialt nätverk.

Genomförandplan skapas tillsammans med dig som bor här med utgångspunkt i uppdraget från kommunen. Arbetsterapeutisk kompetens finns för aktivitets och delaktighetsutredning som ofta ligger till grund för behovsbedömningen i hemkommunen. Det finns också möjlighet till hjälpmedelsförskrivning och rådgivning angående hjälpmedel som kan underlätta funktionen i vardagen.

Medicinsk kompetens finns genom tre sjuksköterskor, varav en sjuksköterska är steg-1 utbildad inom KBT och DBT. I verksamheten finns det också en konsulterande psykiatriker tillgänglig.

Vi är kvalitetssäkrade enligt SS-EN 9001-2008