Vårdinnehåll

Vårdinnehåll

Vi har tillgång till en rik natur med Kroppefjäll inpå knuten här finns möjlighet till odling och så har vi djur i verksamheten. Vi arbetar med att stötta till stärkt integritet samt i möjligaste mån återskapa och upprätthålla ett socialt nätverk.

Genomförandplan skapas tillsammans med dig som bor här med utgångspunkt i uppdraget från kommunen. Arbetsterapeutisk kompetens finns för aktivitets och delaktighetsutredning som ofta ligger till grund för behovsbedömningen i hemkommunen. Det finns också möjlighet till hjälpmedelsförskrivning och rådgivning angående hjälpmedel som kan underlätta funktionen i vardagen. Vi har personal med samtalskompetens, fast personal har utbildning i KBT och MI, vi har personal med grundläggande psykoterapiutbildning. Vi har handledare som arbetar med personalgruppen för att nå de mål som finns omkring varje brukare.

Medicinsk kompetens finns genom två sjuksköterskor, varav en sjuksköterska har inriktat sina studier inom psykiatri. I verksamheten finns det också en konsulterande psykiatriker tillgänglig.