Personal

Vi strävar efter hög kompetens

– För att få fast skötartjänst hos oss krävs att man har vårdutbildning på gymnasial nivå, meriterande är kompetens inom psykiatri och missbruk samt språkkunskaper, Spanska, Arabiska m.m. Hos oss finns personal med djurkompetens från naturbruksgymnasium och kurser från Alnarp i hälsoträdgårdar.

– Personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt och MI utbildning. All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning. Vi utbildade under 2018 personalen genom Ahleforsstiftelsen i kunskaper om missbruk och dess konsekvenser. Under augusti 2019 hade vi en dag tillsammans där vi fördjupade oss i lågaffektivt bemötande. Vi har arbetat mycket med kvalitet och internrevision under slutet av 2019 och början av 2020, två av våra medarbetar har läst till internrevisorer genom Canea och vi är mycket nöjda med deras insats hittills. 

– Medicinsk kompetens finns genom 2 sjuksköterskor. Helen sjuksköterska och verksamhetschef är  specialiserad inom psykiatri med lång erfarenhet av sjukvårdande arbete och ledning. Sandra läser till specialistsköterska inom psykiatri. Vi har tillgång till en konsulterande psykiatriker med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet som läkare.

– Biträdande verksamhetschef Margareta har en master i arbetsterapi, en steg 1 utbildning psykoterapi och har läst 15 hp socialrätt, Socialt arbete och funktionshinder 15 hp på avancerad nivå samt arbetsrätt 15 hp Lunds universitet. Under hösten 2020 planerar hon att läsa socialrätt 15-30 hp. 

Vi välkomnar medarbetare till oss och till nya tjänster. Bella som skötare hos oss med lång erfarenhet att arbete inom psykiatri och missbruk. Arbetsterapeut Petra, som under många år har arbetat som skötare på Högsäters rehab. Hon har utbildning från Högskolan Väst för att kunna ge akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa.  Socialpedagog Johanna, en tidigare timvikarie som blev klar med sin kandidatutbildning våren 2019. Amanda i sin nya roll som kock, hon har under många år arbetat som skötare hos oss. Hon är klar med kurser i livsmedelshygien, kost och allergier under 2019/20.

Helen

Helen

Verksamhetschef / Sjuksköterska inr. psykiatri, orienteringskurs KBT

Margareta

Margareta

Biträdande verksamhetschef / Arbetsterapeut MSc, MI, Steg 1, Orienteringskurs KBT

Sandra

Sandra

Sjuksköterska

Jenny

Jenny

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT

Jeanette

Jeanette

Skötare

Maria

Maria

Skötare natt, Orienteringsurs KBT

Anton

Anton

Ekonomi, Dataskyddsombud

Amir

Amir

Resurspersonal

Elizabeth

Elizabeth

Skötare natt, MI, Orienteringskurs KBT

Johanna

Johanna

Skötare Utb. Djur och hälsoträdgård, MI

Amanda

Amanda

Kock, Skötare

Kjell

Kjell

Vaktmästare, MI

Petra

Petra

Arbetsterapeut, MI, Orienteringskurs KBT, akupunktur

Renée

Renée

Skötare, MI, Internrevisor

Johanna

Johanna

Socialpedagog