Personal

– All personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt.

– Medicinsk kompetens finns genom 2 sjuksköterskor och en konsulterande psykiatriker.

-Vi strävar efter hög kompetens. Just nu utbildar sig en av våra skötare till arbetsterapeut. Biträdande verksamhetschef läser socialrätt. Vår psykologiska coach läser psykologi. Två personal är utbildade vårdhundsförare, de utbildar nu sina hundar till att bli färdiga vårdhundar. All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning då vi planerar att bli miljöcertifierade under 2018.

Helen

Helen

Verksamhetschef / Sjuksköterska inr. psykiatri

helen.s@hogsatersrehabhem.se

Jenny

Jenny

Skötare, MI

Maria

Maria

Skötare

Jeanette

Jeanette

Skötare

Amanda

Amanda

Skötare, MI

Margareta

Margareta

Biträdande verksamhetschef / Arbetsterapeut MSc, MI, Steg 1

margareta@hogsatersrehabhem.se

Eva

Eva

Skötare, MI

Emelie

Emelie

Psykologisk coach, MI

Renée

Renée

Skötare, MI, Internrevisor

Elizabeth

Elizabeth

Skötare, MI

Sandra

Sandra

Sjuksköterska

sandra@hogsatersrehabhem.se

Lisa

Lisa

Skötare, MI, Internrevisor

Ulrika

Ulrika

Kock, MI

Kjell

Kjell

Vaktmästare, MI

Anton

Anton

Ekonomi, Dataskyddsombud

anton@hogsatersrehabhem.se

Petra

Petra

Skötare, MI

Amir

Amir

Resurspersonal

Johanna

Johanna

Skötare Utb. Djur och hälsoträdgård, MI