Personal

– All personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt.

– Medicinsk kompetens finns genom 3 sjuksköterskor och en konsulterande psykiatriker.

-Vi strävar efter hög kompetens. Just nu utbildar sig en av våra skötare till arbetsterapeut, en av våra arbetaterapeuter läser ”The tree theme method” en bildterapeutisk metod innom arbetsterapi. Vi har också personal som läser steg 1 utbildning. Två personal är utbildade vårdhundsförare, de utbildar nu sina hundar till att bli färdiga vårdhundar. All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning då vi planerar att bli miljöcertifierade under 2017.

Helen

Helen

VD / Sjuksköterska inr. psykiatri

helen.s@hogsatersrehabhem.se

Inger

Inger

Arbetsterapeut, MI

inger@hogsatersrehabhem.se

Jenny

Jenny

Skötare, MI

Maria

Maria

Skötare

Solvieg

Solvieg

Sjuksköterska steg 1 KBT

solveig@hogsatersrehabhem.se

Emelie

Emelie

Psykologisk coach, MI

emelie.w@hogsatersrehabhem.se

Eva

Eva

Skötare, MI

Elizabeth

Elizabeth

Skötare, MI

Sandra

Sandra

Sjuksköterska

sandra@hogsatersrehabhem.se

Johanna

Johanna

Skötare Utb. Djur och hälsoträdgård, MI

Lisa

Lisa

Skötare, MI

Kjell

Kjell

Vaktmästare, MI

Margareta

Margareta

Arbetsterapeut MSc OT, MI

margareta@hogsatersrehabhem.se

Petra

Petra

Skötare, MI

petra@hogsatersrehabhem.se

Gudfinna

Gudfinna

Skötare, MI

Ulrika

Ulrika

Kock, MI