Personal

Vi strävar efter hög kompetens

– För att få fast skötartjänst hos oss krävs att man har vårdutbildning på gymnasial nivå, meriterande är kompetens inom psykiatri och missbruk samt språkkunskaper, Spanska, Arabiska m.m. Hos oss finns personal med djurkompetens från naturbruksgymnasium och kurser från Alnarp i hälsoträdgårdar.

– Personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt och MI utbildning. All personal har genomgått grundläggande miljöutbildning. Vi utbildade under 2020 flera i vår personalgrupp i Community Reinforcement Approach (CRA). Under augusti 2020 hade vi en dag tillsammans där vi fördjupade oss i PTSD. Vi har arbetat mycket med kvalitet och internrevision under slutet av 2020 och början av 2021.

– Medicinsk kompetens finns genom 2 sjuksköterskor. Helen sjuksköterska och verksamhetschef är  specialiserad inom psykiatri med lång erfarenhet av sjukvårdande arbete och ledning. Sandra läser till specialistsköterska inom psykiatri. Vi har tillgång till en konsulterande psykiatriker med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet som läkare.

– Biträdande verksamhetschef Margareta har en master i arbetsterapi, en steg 1 utbildning psykoterapi och har läst 30 hp socialrätt, Socialt arbete och funktionshinder 15 hp på avancerad nivå samt arbetsrätt 15 hp.

-Vår arbetsterapeut Petra har förutom sin arbetsterapeutiska kompetens också utbildning i akupunktur från högskolan väst. Petra kan erbjuda akupunktur vid abstinens läkemedelsjusteringar eller tidigare missbruk. Hon kan också erbjuda akupunktur som hjälp vid ångest eller för att stödja brukare till bättre sömn.

-Vår kock Amanda som har läst inriktning storhushåll på gymnasienivå samt är utbildad skötare har slutfört kurser på högskolan i livsmedelshygien samt kost och allergier. Hon är med i arbetet att individanpassa måltider och skapa delaktighet hos våra brukare.

-Vi välkomnar medarbetare till oss och till nya tjänster. Vi väntar på att ytterligare en sjuksköterska skall komma och arbeta hos oss, vi hälsa Marita välkommen 1/6 2021. Vi är också inne i en intensiv period där vi söker medarbetar till skötartjänst och tjänst i aktivitetshuset. Vi ser fram emot att få lära känna flera nya medarbetare under året 2021.

Helen

Helen

Verksamhetschef / Sjuksköterska inr. psykiatri, orienteringskurs KBT, CRA

Margareta

Margareta

Biträdande verksamhetschef / Arbetsterapeut MSc, MI, Steg 1, Orienteringskurs KBT

Sandra

Sandra

Sjuksköterska, CRA

Jenny

Jenny

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT, CRA

Jeanette

Jeanette

Skötare

Maria

Maria

Skötare natt, Orienteringsurs KBT

Anton

Anton

Ekonomi, Dataskyddsombud

Amir

Amir

Resurspersonal

Elizabeth

Elizabeth

Skötare natt, MI, Orienteringskurs KBT

Johanna

Johanna

Skötare Utb. Djur och hälsoträdgård, MI, CRA

Amanda

Amanda

Kock, Skötare

Bella

Bella

Skötare

Kjell

Kjell

Vaktmästare, MI

Petra

Petra

Arbetsterapeut, MI, Orienteringskurs KBT, akupunktur, CRA

Anna

Anna

Skötare

Renée

Renée

Skötare, MI, Internrevisor, CRA

Johanna

Johanna

Socialpedagog