Personal

Vi strävar efter hög kompetens

– För att få fast skötartjänst hos oss krävs att man har vårdutbildning på gymnasial nivå, meriterande är kompetens inom psykiatri och missbruk samt språkkunskaper, Spanska, Arabiska m.m. Hos oss finns personal med djurkompetens från naturbruksgymnasium och kurser från Alnarp i hälsoträdgårdar.

– Personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt och MI utbildning. 2018-2019 har alla genomgått grundläggande miljöutbildning. Vi har under 2018 utbildat personalen genom Ahleforsstiftelsen i kunskaper om missbruk och dess konsekvenser.

– Medicinsk kompetens finns genom 2 sjuksköterskor. Helen sjuksköterska och verksamhetschef är  specialiserad inom psykiatri med lång erfarenhet av sjukvårdande arbete och ledning. Sandra läser till specialstsköterska inom psykiatri. Vi har tillgång till en konsulterande psykiatriker med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet som läkare.

– Biträdande verksamhetschef Margareta har en master i arbetsterapi, en steg 1 utbildning psykoterapi och läser just nu socialrätt vid Linéuniversitetet.

-Nu utbildar sig en av våra skötare till arbetsterapeut hon skriver sin C-uppsats och kommer arbeta som arbetsterapeut hos oss från sommaren 2019.  Till sommaren kommer vi också att få en socialpedagog till vår verksamhet, en tidigare timvikarie som är klar med sin kandidatutbildning sommaren 2019. Vår ekonomiassistent Anthon läser ett kandidatprogram inom ekonomi på deltid.

Helen

Helen

Verksamhetschef / Sjuksköterska inr. psykiatri, orienteringskurs KBT

helen.s@hogsatersrehabhem.se

Jenny

Jenny

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT

Jeanette

Jeanette

Skötare

Amanda

Amanda

Skötare, MI

Margareta

Margareta

Biträdande verksamhetschef / Arbetsterapeut MSc, MI, Steg 1, Orienteringskurs KBT

margareta@hogsatersrehabhem.se

Eva

Eva

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT

Renée

Renée

Skötare, MI, Internrevisor

Maria

Maria

Skötare natt, Orienteringsurs KBT

Sandra

Sandra

Sjuksköterska

sandra@hogsatersrehabhem.se

Elizabeth

Elizabeth

Skötare natt, MI, Orienteringskurs KBT

Johanna

Johanna

Skötare Utb. Djur och hälsoträdgård, MI

Amir

Amir

Resurspersonal

Anton

Anton

Ekonomi, Dataskyddsombud

anton@hogsatersrehabhem.se

Petra

Petra

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT

Kjell

Kjell

Vaktmästare, MI