Personal

Vi strävar efter hög kompetens

– För att få fast skötartjänst hos oss krävs att man har vårdutbildning på gymnasial nivå, meriterande är kompetens inom psykiatri och missbruk samt språkkunskaper, Spanska, Arabiska m.m. Hos oss finns personal med djurkompetens från naturbruksgymnasium och kurser från Alnarp i hälsoträdgårdar.

– Personal har genomgått basutbildning kognitivt förhållningssätt och MI utbildning. 2018-2019 har alla genomgått grundläggande miljöutbildning. Vi har under 2018 utbildat personalen genom Ahleforsstiftelsen i kunskaper om missbruk och dess konsekvenser. Under augusti 2019 hade vi en dag tillsammans där vi fördjupade oss i lågaffektivt bemötande.

– Medicinsk kompetens finns genom 2 sjuksköterskor. Helen sjuksköterska och verksamhetschef är  specialiserad inom psykiatri med lång erfarenhet av sjukvårdande arbete och ledning. Sandra läser till specialistsköterska inom psykiatri. Vi har tillgång till en konsulterande psykiatriker med lång erfarenhet av arbete inom psykiatrisk verksamhet som läkare.

– Biträdande verksamhetschef Margareta har en master i arbetsterapi, en steg 1 utbildning psykoterapi och har läst 15 hp socialrätt. Under hösten 2019 läser hon Socialt arbete och funktionshinder vid Malmö universitet på avancerad nivå.

Vi välkomnar medarbetare till oss och till nya tjänster. Malin som skötare, hon läser just nu sista kurserna på undersköterskeprogrammet och planerar att vara klar med utbildningen i februari 2020. Bella som skötare hos oss med lång erfarenhet att arbete inom psykiatri och missbruk. Båda har varit timanställda hos oss tidigare. Arbetsterapeut Petra, som under många år har arbetat som skötare på Högsäters rehab. Hon har i november 2019 avslutat studier vid Högskolan Väst, för att kunna ge akupunktur vid vård av personer med psykisk ohälsa.  Socialpedagog Johanna, en tidigare timvikarie som blev klar med sin kandidatutbildning våren 2019. Amanda i sin nya roll som kock, hon har under många år arbetat som skötare hos oss. Hon läser kurser i livsmedelshygien, kost och allergier under 2019/20.

Helen

Helen

Verksamhetschef / Sjuksköterska inr. psykiatri, orienteringskurs KBT

Jenny

Jenny

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT

Amanda

Amanda

Kock, Skötare

Jeanette

Jeanette

Skötare

Margareta

Margareta

Biträdande verksamhetschef / Arbetsterapeut MSc, MI, Steg 1, Orienteringskurs KBT

Eva

Eva

Skötare, MI, Orienteringskurs KBT

Renée

Renée

Skötare, MI, Internrevisor

Maria

Maria

Skötare natt, Orienteringsurs KBT

Sandra

Sandra

Sjuksköterska

Johanna

Johanna

Socialpedagog

Johanna

Johanna

Skötare Utb. Djur och hälsoträdgård, MI

Elizabeth

Elizabeth

Skötare natt, MI, Orienteringskurs KBT

Anton

Anton

Ekonomi, Dataskyddsombud

Petra

Petra

Arbetsterapeut, MI, Orienteringskurs KBT, akupunktur

Kjell

Kjell

Vaktmästare, MI

Amir

Amir

Resurspersonal